Požiare v bytových domoch sú problémom, pomôcť môže zákon

Požiare v bytových domoch sú problémom, pomôcť môže zákon

Pamätáte si výbuch plynu v paneláku v Prešove? Verili by ste tomu, že odvtedy ubehli už dva roky? Je to tak. Napriek upozorneniam viacerých organizácií sa ešte stále nepodnikli žiadne kroky k tomu, aby sa zabránilo podobným prípadom. Požiarna bezpečnosť je v mnohých bytových domoch veľmi slabá. S bojom proti požiarom môže pomôcť práve zákon.

Máte v bytovom dome požiarny hlásič?

Za rýchle a zničujúce rozšírenia ohňa môže pri požiaroch najmä čas medzi tým, ako požiar vypukne a zistením obyvateľom,  že sa niečo deje. Práve tieto minúty môžu spôsobiť, že sa oheň rozšíri do rozmerov, v ktorých obyvateľom hrozí nebezpečenstvo.

Tragickým koncom, ako aj v prípade Prešovskej bytovky, sa pritom dá predchádzať napríklad montážou hlásičov úniku výbušných plynov a požiarnych hlásičov. Že váš panelák ich má? Potom máte šťastie, vo väčšine bytových domov sa totiž nenachádzajú.


Hlásiče pritom dokážu včas informovať o vzniknutej situácií a bezpečne sa evakuovať. Častými obeťami požiarov bývajú práve imobilní či spiaci ľudia, keďže oheň sa šíri zákerne rýchlo a potichu.

Nezabúdajte na poistenie

K riziku požiarov je potrebné v bytových domov pristupovať zodpovedne. Dôležité je najmä mať poistený bytový dom (overte si, či nie je podpoistený). Netreba podceňovať ani prevenciu a dbať na pravidelné technické kontroly. Ak máte v spoločných priestoroch a únikových cestách spolu so susedmi odložené staré predmety, čo najskôr to napravte - tieto miesta musia byť priechodné a čisté - jednak preto, aby ste mohli v prípade núdze rýchlo opustiť dom, tiež preto, že predmety môžu šíreniu ohňa pomôcť.


Uistite sa, že každý obyvateľ domu vie, kde sa nachádza hlavný uzáver elektriny a plynu, aby ich mohol v prípade potreby vypnúť. Každý by mal taktiež mať predstavu o tom, ako uhasiť začínajúci požiar, mal by vedieť, kde sa nachádzajú hasiace prístroje.

Zdroj: ZLSBD